Vols treballar amb nosaltres?

Escola d’adults, centre cultural i edifici d’habitatges

Escola d’adults, centre cultural i edifici d’habitatges

Viladecans, Baix Llobregat

Localització
Viladecans, Baix Llobregat
Data de finalització
2007
Superfície construïda
3.140 m2
Equip de projecte
Francesc Oller, Marc Rabassa, Andrés Ferrer.
Fotografía
Pedro Pegenaute

La volumetria dels edificis amb programa d’habitatge plurifamiliar, escola d'adults i centre cultural venen determinats pels gàlibs i normatives fixats al planejament vigent del solar. El disseny de la façana de l’edifici respecta els diferents trams assignats amb diferentes altures que repercuteixen directament al seu alçat al carrer de Santiago Rusiñol, anant de la PB+2 fins a la PB+5 del tram central.

L’edifici destinat a escola d’adults i centre cultural es situa al carrer Santiago Rusiñol Prats, en continuïtat amb l’edifici d’habitatges construït i inserit en una zona verda i que representa una referència visual des de la Av. de la Generalitat. L’edifici consta de nou aules, una biblioteca, una àrea per administració, una aula pel professorat i una d’autoaprenentatge, una sala polivalent i una aula-taller.

Exteriorment, l’escola manté una continuïtat formal amb l’edifici d’habitatges al qual s’adossa: es fan passar tant la barana d’acer inoxidable a mode de protecció solar com els voladissos perimetrals en forma de terrassa-balcó així com els materials d’acabat per tal de fer entendre el conjunt com un únic edifici que alberga diferents funcions.