Vols treballar amb nosaltres?

Càmping Terra Alta

Càmping Terra Alta

Bot, Terra Alta

Localització
Bot, Terra Alta
Data de finalització
2012
Superfície construïda
550 m2
Superfície urbanitzada
20.000 m2
Equip de projecte
Laura Tresserras, Marc Rabassa.
Estructura
Static ingenieria

L’edificació s’ordena a través d’un Pla Especial que regula l’ús de càmping en sòl no urbanitzable, garantint la salvaguarda dels valors ecològics, paisatgístics i patrimonials de l’entorn de Bot.

La implantació del càmping obeeix a la regla bàsica del conreu local: divisió en feixes o marges dels terrenys en pendent. La secció que se’n deriva, ofereix en el cas d’un càmping una sèrie d’avantatges importants:
-Permet el contacte de cada parcel·la amb les panoràmiques del paisatge de l’entorn.
-Garanteix la privacitat entre unes parcel·les i altres.
-Disminueix el moviment de terres necessari per a la implantació dels vials i parcel·les.
-Controla la presència de les caravanes en l’entorn gràcies a la vegetació dels talussos.
Els tres petits edificis de serveis comunitaris corresponen a la recepció, el restaurant i les dutxes del càmping. Tots tres s’eleven sobre el terreny deixant passar l’aigua i les irregularitats de la superfície on es recolzen. S’utilitza un sistema constructiu idèntic en els tres casos, amb construcció tradicional i molt adaptada als recursos locals.