Vols treballar amb nosaltres?

Estudi de Millora Urbanística del Front Marítim de Castelldefels

Castelldefels

Localització
Castelldefels
Client
Ajuntament de Castelldefels
Data de finalització
2017

Document d’anàlisi de l’estat actual dels barris que conformen el front marítim de Castelldefels, situats entre l’autovia de Castelldefels i les platges. El document es redacta identificant els elements que configuren la identitat que qualifica el paisatge urbà, i els usos que es duen a terme en aquests barris, fortament condicionats per la pressió de l’activitat turística del municipi.

El document proposa, a partir de la diagnosi realitzada, actuacions puntuals i generals dirigides a compatibilitzar l’ús residencial tradicional d’aquests barris i la inevitable activitat turística de manera sostenible, equilibrada i integrada en el paisatge de pineda marítima característic d’aquests barris.