Vols treballar amb nosaltres?

Modificació Puntual del PGM C-74, Xarxa Viària Bàsica. El Papiol

El Papiol

Localització
El Papiol
Client
Ajuntament d'El Papiol
Data de finalització
2004

El document de modificació del Pla General metropolità, afronta la millora de la connectivitat exterior i interior del municipi del Papiol, mitjançant la creació d’un nou vial de circumval·lació estructurador, que redefineixi el límit urbà amb el Parc de Collserola, i estableixi el nou marc de creixement del municipi.

Es projecta el vial perimetral de manera que resol la connectivitat general del municipi, al mateix temps que es fan intervencions de cosit dels vials interiors al nucli residencial, per tal de millorar-ne l’accessibilitat en un context de dificultat topografia per la situació del municipi dalt d’un turó i les fortes pendents que el caracteritzen.
El límit urbà amb el Parc de Collserola es defineix com un límit permeable, en confluència dels camins forestals amb la xarxa viària urbana. En els espais situats entre el nou vial perimetral i el teixit residencial consolidat es reubiquen tots els sòls urbanitzables que han de configurar el futur creixement del Papiol.