Vols treballar amb nosaltres?

MPE Obertura del carrer Pi i Margall

Viladecans, Baix Llobregat

Localització
Viladecans, Baix Llobregat
Data de finalització
2016
Superfície
6.400 m²

La modificació del planejament per l’obertura del carrer Pi i Margall a Viladecans té com a principal objectiu fer efectiva la continuïtat d’un vial estructural dins del municipi, de connexió entre el nucli antic i l’eixample nord.

La modificació resol la implantació volumètrica de les edificacions que recauen en aquests vials, atenent a una preexistència fortament disconforme amb el planejament vigent, i delimita un àmbit de gestió poligonal per a fer viable la transformació urbanística d’aquest indret.