Vols treballar amb nosaltres?

PMU Barri de Sales

Viladecans, Baix Llobregat

Localització
Viladecans, Baix Llobregat
Client
Ajuntament de Viladecans
Data de finalització
2003
Superfície
139.279 m²

El Barri de Sales neix d’un primer projecte de parcel·lació de l’any 1923 com un barri clarament deslligat del nucli urbà. La condició de perifèria ha fet que al llarg del temps es degradés de nord a sud, a causa de la marginació del barri i la seva manca d’accessibilitat, amb un únic accés viari des de la Carretera de Barcelona. El caràcter aïllat del barri s’ha mantingut al llarg del temps però en els darrers anys ha estat envoltat de creixements residencials i industrials, com els residencials de Cal Calderón i els Gabrielistes, el parc de negocis, la futura implantació de la fira i les noves zones verdes, que han millorat perimetral el barri, aturant el procés de degradació. Aquesta situació fa necessària la redacció del Pla de Millora Urbana.

El barri està basat en una estructura d’illes compactes, d’ús prioritàriament residencial i carrers estrets amb dimensions de voreres arrossegades des de la primera urbanització.
El Pla Especial fa una proposta unitària pel conjunt del barri, i introdueix 14 àmbits poligonals distribuïts estratègicament per tot el barri, que incorporen actuacions d’eixamplament de l’espai públic, espais comercials de mida mitjana i la previsió de reserves d’aparcament en escreix per pal·liar la mancança d’aparcament en subsòl, que permeti l’eliminació de places en superfície, afrontant la reurbanització de l’espai públic prioritzant en tot moment els espais de relació i el vianant.