Vols treballar amb nosaltres?

PAE Golf Mas Can Cuiàs

Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat

Localització
Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat
Client
Privat
Data de finalització
2015
Superfície
82.098 m²

Es tracta d’un Projecte d’Actuació Específica d’Interès Públic en sòl no urbanitzable de protecció especial que regula, a més de l’activitat del golf, algunes activitats complementàries com el pàdel, una piscina exterior i un gimnàs.

S’estableixen també els criteris de protecció i conservació de les edificacions tradicionals catalogades que formen part de la Masia de Can Cuiàs.