Vols treballar amb nosaltres?

PE Camping “Terra Alta”

Bot, Terra Alta

Localització
Bot, Terra Alta
Client
Privat
Data de finalització
2012
Superfície
60.600 m²

El Pla Especial regula l’ús de càmping en sòl no urbanitzable, garantint la salvaguarda dels valors ecològics, paisatgístics i patrimonials de l’entorn de Bot.

La implantació del càmping obeeix a la regla bàsica del conreu local: divisió en feixes o marges dels terrenys en pendent. La secció que se’n deriva, ofereix en el cas d’un càmping una sèrie d’avantatges importants:

-Permet el contacte de cada parcel·la amb les panoràmiques del paisatge de l’entorn.
-Garanteix la privacitat entre unes parcel·les i altres.
-Disminueix el moviment de terres necessari per a la implantació dels vials i parcel·les.
-Controla la presència de les caravanes en l’entorn gràcies a la vegetació dels talussos.

S’estableixen els criteris per a la implantació de bungalows o mobile-homes, així com les edificacions de serveis, la depuració de les aigües o les vies d’evacuació.