Vols treballar amb nosaltres?

Pla d’aparcaments de Castelldefels

Castelldefels

Localització
Castelldefels
Client
Ajuntament de Castelldefels
Data de finalització
2020

Document d’anàlisi de l’estat actual de les reserves d’aparcament al municipi de Castelldefels en tota la seva complexitat, derivada de les dinàmiques complexes del municipi, que inclouen l’activitat econòmica, residencial, cultural, universitària, turística i de lleure.

L’anàlisi es realitza en diferents plans, atenent al tipus d’oferta –públic o privat-, la situació –en superfície o soterrat- i la temporalitat –diürn o nocturn, temporal o permanent. El document inclou propostes estratègiques i possibles intervencions futures orientades a pal·liar les mancances detectades per la diagnosi, generant nova oferta d’aparcament d’acord amb la demanda existent, de manera integrada.