Vols treballar amb nosaltres?

Urbanització del Carrer Villaclosa

Urbanització del Carrer Villaclosa

Beseit. Terol

Localització
Beseit. Terol
Client
Ajuntament de Beseit
Data de finalització
2010
Superfície urbanitzada
411 m2

Aquest projecte recull la tradició històrica de pavimentació del municipi de Beseit, on antigament es pavimentaven els carrers del nucli urbà amb palets de riera del riu Matarranya, que passa per la població. Aquests paviments responien al pas de vehicles de tracció animal i també vianants; avui dia el pas per aquests carrers es limita a vianants, pel que es fa necessària una pavimentació més confortable: es proposa un paviment de palet de riera sobre llit de formigó, amb secció en V, portant les aigües pluvials fins al centre dels carrers on es realitza la recollida i canalització de les mateixes.

La nova secció del carrer té dues franges d’acabat diferents: una, la de circulació de vianants, ample i en contacte amb les façanes, es pavimenta amb pedra petita, d’entre 2 i 4cm, i l’altra, una franja central de recollida d’aigües pluvials per dur-les als embornals, dimensionant-se en base a l’ample d’aquests, pavimentada amb pedres de major granulometria (entre 8 y 10cm) que tenen com a missió disminuir la velocitat de circulació de l’aigua per millorar la capacitat de desguàs.